• HR dropdown

Stabilne performanse. Zanimljiv prinos.
Originalni projekti.

Stvaramo ugodna mjesta za život. Za naše projekte stambenih rezidencija i odmarališta uvijek tražimo novi koncept koji je inspiriran pionirskim konceptima uspješnim u inozemstvu. Sudjelujte s nama u njihovoj realizaciji. Ulaganjem u projekte DOMOPLAN-a dobit ćete stabilnu vrijednost svojih financijskih sredstava uz nadstandardni povrat.

Kod nas znate u što ulažete

Uložena sredstva koristimo isključivo za realizaciju DOMOPLANOVIH projekata nad kojima imamo apsolutnu kontrolu tijekom cijelog razdoblja provedbe.

Povezujemo investitore koji vide vrijednost u kvalitetnoj arhitekturi i žele se osjećati dobro kada smisleno koriste svoja sredstva. Prednost našeg pristupa je stabilan rast i naš visok kapitalni angažman.
Tomáš Vavřík
Generalni direktor (CEO) i osnivač tvrtke DOMOPLAN
Proizvod Tip Min. ulaganje Investicijski horizont Očekivani povrat
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 5 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cesti SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0-8,1 % *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

TRENUTNO Z DOMOPLANu

PISALI SU O NAMA