• EN dropdown
  • For investors

Stable performance. Interesting yield.
Original projects.

We create places that are pleasant to live in. For our residential and holiday resort projects, we are always looking for a fresh concept that takes inspiration from pioneering concepts that have been successful abroad. Take part in their realisation together with us. By investing in DOMOPLAN projects, you will receive a stable appreciation of your funds with above-standard returns.

With us, you know what you're investing in

We use the money invested exclusively for the implementation of DOMOPLAN´s projects, over which we have absolute control throughout the entire implementation period.

We bring together investors who see value in quality architecture and want to feel good about appreciating their money meaningfully. The benefit of our approach is steady growth and high capital commitment from the fund founder.
Tomáš Vavřík
founder of DOMOPLAN
Product Type Minimal investment Investment horizon Expected appreciation
DOMOPLAN SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 5 years 8.0–8.1% p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 3 years 9.0–9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 4 years 9.0–9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 3 years 9.0-9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 4 years 9.0-9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 20 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

News from DOMOPLAN

DOMOPLAN in media