BRIXX SICAV, a.s.

Proč investovat do investičního fondu BRIXX SICAV, a.s.

  • Atraktivní projekt moderní komunitní městské čtvrti
  • DOMOPLAN patří k zavedeným developerům s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů
  • DOMOPLAN má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí, inspiruje se zahraničními trendy, které úspěšně implementuje na tuzemský trh a je aktuálně jedním z největších developerů v Brně
  • Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase


Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

  • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
  • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
  • Regulace Českou národní bankou    
  • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi
Parametry fondu
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
Očekávaný výnos
8 – 8,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč
Min. investice
20 000 000 Kč
Investiční horizont
4 roky
Očekávaný výnos
11 – 11,1 % p.a.
Modelový zisk investora v Kč

Dokumenty ke stažení

Základní materiály

Více
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont Očekávaný výnos
DOMOPLAN a.s. Dluhopisy 2 500 000 Kč 3 roky 8,5 % p.a.
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8 – 8,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.

Parametry fondu

Zaměření fondu
real estate – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 7 – 7,1 % p.a.
PIA 8 – 8,1 % p.a. v období 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024
PRIA (od 20 mil. Kč) 11-11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
PRIA 20 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 1,5 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech