• RS dropdown

BRIXX SICAV, a.s.

Zašto investirati u investicioni fond BRIXX SICAV, a.s.

 • Atraktivan projekat modernog gradskog okruga
 • Mogućnost praćenja napretka izgradnje i rasta investicije u realnom vremenu
 • DOMOPLAN pripada renomiranim programerima sa visokom reputacijom među klijentima, bankama i dobavljačima
 • DOMOPLAN ima veliko iskustvo u pronalaženju interesantnih investicionih mogućnosti, inspirisan je inostranim trendovima, koje uspešno primenjuje na domaćem tržištu, i trenutno je jedan od najvećih developera u Brnu


Prednosti ulaganja kroz fond kvalifikovanih investitora

 • Poželjni prinos za akcionare sa prioritetnim investicionim akcijama i premijum investicionim akcijama
 • Mogućnost oslobađanja od poreza na dohodak fizičkih lica pri kupovini investicionih akcija nakon 3 godine
 • Stalna kontrola rukovanja depozita imovinom fonda
 • Stručno iskustvo administratora i administratora fonda
 • Provera vrednosti u računovodstvu od strane nezavisnog revizora
 • Uredba Češke narodne banke
 • Niža stopa poreza na prihod od 5% za investicione fondove


Prikazani finansijski pokazatelji fonda važe na dan 31.3.2023

Parametri bazena
655,494 mil. Kč
objem majetku
632,949 mil. Kč
vlastní kapitál
11,0 % p.a.
očekávané zhodnocení
Min. ulaganja
1 000 000 CZK
Investicioni horizont
4 godine
Očekivani povratak
8,0 – 8,1 % p.a. *
Model profita investitora u CZK
Ovo je hipotetički povraćaj investicije od 1 milion CZK, a za potrebe izračunavanja profita modela korišćen je očekivani minimalni prinos PIA u relevantnom periodu.
Finansijski pokazatelji fonda na dan 31.3.2023
Evaluacija za prošli mesec
0,68 %
Ostvaren povratak u poslednjih 3 meseci
2,00 %
Ostvaren povratak u poslednjih 12 meseci
7,66 %
Procena od 1. pretplate (za 15 meseci)
9,51 %
PIA+PRIA/VIA odnos (kapital u milionima čeških kruna)
110,6 / 309
Vrednost
1,0951 CZK
Min. ulaganja
20 000 000 CZK
Investicioni horizont
4 godine
Očekivani povratak
11,0 – 11,1 % p.a.
Model profita investitora u CZK
Ovo je hipotetički povraćaj ulaganja od 20 miliona CZK, a za potrebe izračunavanja profita modela korišćen je očekivani minimalni prinos PRIA u relevantnom periodu.

Finansijski pokazatelji fonda na dan 31.3.2023
Evaluacija za prošli mesec
0,92 %
Ostvaren povratak u poslednjih 3 meseci
2,74 %
Ostvaren povratak u poslednjih 12 meseci
N/A
Procena od 1. pretplate (za 3 meseca)
2,74 %
PRIA+PIA/VIA odnos (kapital u milionima čeških kruna)
110,6 / 309
Vrednost
1,0274 CZK

Dokumenti za preuzimanje

Marketinški materijali

Memorandum 04/2024
?

Vaše lične podatke date u ovom obrascu obrađuje DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, sa sedištem na adresi Trnitá 543/16, 602 00 Brno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR). Podatke navedene u obrascu obrađujemo na osnovu vašeg interesovanja za usluge prodaje nekretnina koje pruža DOMOPLAN a.s. i naš interes da odgovorimo na vaš zahtev. U tu svrhu ćemo obrađivati vaše lične podatke navedene u ovom obrascu najviše 24 meseca. Ako želite da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka pre isteka gore navedenog perioda, kontaktirajte nas na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.cz
|
+420 606 156 156

Druge opcije ulaganja

Proizvod Tip Min. ulaganja Investicioni horizont Očekivani povratak
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritetne investicione akcije 1 000 000 CZK 5 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0-8,1 % *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Parametri bazena

Iznos imovine (31.3.2023)
592,12 milion CZK
Kapital (31.3.2023)
420,07 milion CZK
Fokus fonda
nekretnine – razvojni projekat BRIXX Brno
Pravni oblik fonda
akcionarsko društvo sa promenljivim akcijskim kapitalom (SICAV)
Vrsta fonda
fond kvalifikovanih investitora
Hartije od vrednosti
prioritetne investicione akcije (PIA)
premijum investicione akcije (PRIA)
Učestalost upisa investicionih akcija (IA)
mesečno
Procenjeni godišnji prinos IA
PIA 7 – 7,1 % godišnje
PIA 8 – 8,1 % godišnje u periodu 1/10/2022 - 30/9/2024
PRIA (od 20 miliona CZK) 11-11,1% godišnje.
IA Redemptions
u roku od 4 meseca
Trajanje fonda
na neodređeno vreme, odnosno do završetka projekta
Minimalno ulaganje klijenta
PIA 1 milion CZK, u slučaju AVANT Flek CZK 100.000
PRIA 20 miliona CZK
Horizont ulaganja klijenta
4 godine
Kotizacija
do 6%
Izlazna naknada, prema uslovima navedenim u statutu fonda
0 % na otkup nakon 36 meseci
8% na otkup u roku od 36 meseci
Upravnik fondova i administrator
AVANT investiciona kompanija, a. s.
Troškovi fonda
maksimalno 3 % godišnje. od prosečne vrednosti imovine
Depozitar
CYRRUS, a. s.
Revizor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulativa i pravni poredak
Češka narodna banka i Češka Republika
Oporezivanje prihoda fonda
5 % profita fonda
Oporezivanje akcionara – fizičkih lica
15% na otkup u roku od 3 godine
0% na otkup posle 3 godine