DOMOPLAN SICAV, a.s.

Proč investovat do investičního fondu DOMOPLAN SICAV, a.s.

 • Investujete výhradně do vlastních projektů společnosti DOMOPLAN, která má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí a je jedním z největších brněnských developerů
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty
 • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů
 • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů, díky níž je fond odolný proti výkyvům trhu
 • Stabilita společnosti s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů


Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

 • Profesionální správa majetku
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.)
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Regulace Českou národní bankou
 • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi


Prezentované finanční ukazatele fondu jsou platné k 30. 9. 2022

Parametry fondu
1,810 mld. Kč
NAV
2,122 mld. Kč
bilanční suma
8 % p.a.
zhodnocení
Min. investice
1 000 000 Kč
Investiční horizont
5 let
Očekávaný výnos
8 – 8,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč
Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie (PIA) v Kč
Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2022
NAV (net asset value / čisté obchodní jmění)
1 810 454 492,00 Kč
Bilanční suma
2 121 805 789,00 Kč
Dosažený výnos za posledních 12 měsíců
7,00 %
Zhodnocení za poslední měsíc
0,56 %
Zhodnocení za Q3 2022
1,78 %
Zhodnocení od 1. úpisu (48 měsíců)
28,52 %
Investiční horizont
5 let

Dokumenty ke stažení

Základní materiály

Výroční zpráva 2021 Mezitímní účetní závěrka DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za období od 1.1.2021 do 30.6.2021 se zprávou auditora Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2020 se zprávou auditora Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2019 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2019 se zprávou auditora Výroční zpráva 2018 Přehled peněžních toků DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za rok 2018 se zprávou auditora Stanovy fondu Oznámení konečných výsledků veřejné nabídky dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 Konečné podmínky - Dluhopisy DOMOPLAN 5,60/2025 * Základní prospekt dluhopisů - DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. * Dluhopisový program 2020 - DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. * Výsledky nabídky dluhopisů DOMOPLAN 5,60/2025 * Vyhodnocení covenantů dluhopisového programu DOMOPLAN 5,60/2025 k 30.6.2022 Tržní ocenění developerských projektů a výpočet zadlužení emitenta dluhopisů DOMOPLAN SICAV k 30.6.2022 Vyhodnocení covenantů dluhopisového programu DOMOPLAN 5,60/2025 k 31.12.2021 Tržní ocenění developerských projektů a výpočet zadlužení emitenta dluhopisů DOMOPLAN IFPZK k 31.12.2021
Více

Marketingové materiály

Memorandum 12/2022
?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont Očekávaný výnos
DOMOPLAN a.s. Dluhopisy 2 500 000 Kč 3 roky 8,5 % p.a.
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8 – 8,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.

Parametry fondu

Zaměření fondu
nemovitosti a financování nemovitostních projektů
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
7 – 7,1 % p.a.
8 – 8,1 % p.a. v období 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024
Odkupy IA
do 9 měsíců (po dobu 6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou
Minimální investice klienta
1 mil. Kč, v případě AVANT Flex 100 000 Kč
Investiční horizont klienta
5 let
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 48 měsících
4 % při odkupu po 36 měsících
6 % při odkupu po 24 měsících
8 % při odkupu do 24 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 1,5 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech