• RS dropdown

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Zašto investirati u investicioni fond DOMOPLAN SICAV, a.s.

 • Ulažete isključivo u sopstvene projekte DOMOPLAN-a, koji ima veliko iskustvo u pronalaženju interesantnih investicionih mogućnosti i jedan je od najvećih developera u Brnu
 • Ulaganje u realnu imovinu sa stabilnim rastom vrednosti
 • Maksimalna zahvalnost zahvaljujući originalnosti realizovanih projekata
 • Diverzifikacija ulaganja u različite projekte nekretnina, što čini fond otpornim na tržišne fluktuacije
 • Stabilnost kompanije sa visokim ugledom među klijentima, bankama i dobavljačima


Prednosti ulaganja kroz fond kvalifikovanih investitora

 • Poželjni prinos za akcionare sa prioritetnim investicionim akcijama
 • Mogućnost oslobađanja od poreza na dohodak fizičkih lica pri kupovini investicionih akcija nakon 3 godine
 • Stalna kontrola rukovanja depozita imovinom fonda
 • Stručno iskustvo administratora i administratora fonda
 • Provera vrednosti u računovodstvu od strane nezavisnog revizora
 • Uredba Češke narodne banke
 • Niža stopa poreza na prihod od 5% za investicione fondove


Prezentované finanční ukazatele fondu jsou platné k 31. 3. 2023

Parametri bazena
2,072 mld. CZK
iznos imovine
1,625 mld. CZK
kapital
8 % p.a.
očekivano uvažavanje
Min. ulaganja
1 000 000 CZK
Investicioni horizont
5 godine
Očekivani povratak
8 – 8,1 % p.a. *
Model profita investitora u CZK
Ovo je hipotetički povraćaj ulaganja od 1 milion CZK, dok je očekivani minimalni prinos PIA u relevantnom periodu korišćen u svrhu izračunavanja profita modela.
Razvoj vrednosti prioritetnog investicionog udela (PIA) u CZK
Finansijski pokazatelji fonda na dan 31.3.2023
Iznos imovine
2,072 milijarde CZK
Kapital
1,625 milijardi CZK
Evaluacija za prošli mesec
0,69 %
Ostvaren povratak u poslednjih 3 meseci
2,00 %
Ostvaren prinos za poslednjih 12 meseci
7,73 %
Procena od prve pretplate (54 meseci)
33,72 %
PIA/VIA odnos (kapital u milionima čeških kruna)
1 143,5 / 481
Min. ulaganja
1 000 000 Kč
Investicioni horizont
2 roky
Očekivani povratak
7,0–7,1 % p.a. *
Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.

Dokumenti za preuzimanje

Osnovni materijali

Godišnji izvještaj 2023 Fact Sheet 3Q 2023 Obavještenje o ključnim informacijama PIA Status fonda Godišnji izvještaj 2022 Godišnji izvještaj 2021 Privremena financijska izvješća DOMOPLAN investicionog fonda s promenljivim kapitalom a.s. za razdoblje od 1.1.2021 do 30.6.2021 sa izvješćem auditora Pregled novčanih tokova DOMOPLAN investicioni fond promenljivog kapitala, a.s. za 2020. godinu s izvješćem auditora Godišnji izvještaj 2020 Godišnji izvještaj 2019 Pregled novčanih tokova DOMOPLAN investicioni fond sa promenljivim kapitalom, a.s. za 2019. godinu sa izveštajem revizora Godišnji izvještaj 2018 Pregled novčanih tokova DOMOPLAN investicioni fond sa promenljivim kapitalom, a.s. za 2018. godinu sa izveštajem revizora Statut fonda Objava konačnih rezultata javne ponude obveznica DOMOPLAN 5,60/2025 Konačni uslovi - obveznice DOMOPLAN 5,60/2025 * Osnovni prospekt obveznica - DOMOPLAN investicioni fond sa promenljivim kapitalom, a.s. * Program obveznica 2020 - DOMOPLAN investicioni fond sa promenljivim kapitalom, a.s. * Rezultati ponude obveznica DOMOPLAN 5.60/2025 * Evaluacija kovenanti programa obveznica DOMOPLAN 5.60/2025 od 30.06.2022. Tržišno vrednovanje razvojnih projekata i izračun duga izdavatelja obveznica DOMOPLAN SICAV na dan 30.6.2022. Evaluacija kovenanti programa obveznica DOMOPLAN 5.60/2025 od 31.12.2021. Tržišno vrednovanje razvojnih projekata i izračun duga izdavatelja obveznica DOMOPLAN IFPZK na dan 31.12.2021. godine
Više

Marketinški materijali

Memorandum 12/2022
?

Vaše lične podatke date u ovom obrascu obrađuje DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, sa sedištem na adresi Trnitá 543/16, 602 00 Brno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR). Podatke navedene u obrascu obrađujemo na osnovu vašeg interesovanja za usluge prodaje nekretnina koje pruža DOMOPLAN a.s. i naš interes da odgovorimo na vaš zahtev. U tu svrhu ćemo obrađivati vaše lične podatke navedene u ovom obrascu najviše 24 meseca. Ako želite da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka pre isteka gore navedenog perioda, kontaktirajte nas na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.cz
|
+420 606 156 156

Druge opcije ulaganja

Proizvod Tip Min. ulaganja Investicioni horizont Očekivani povratak
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritetne investicione akcije 1 000 000 CZK 5 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0-8,1 % *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Parametri bazena

Fokus fonda
nekretnine i finansiranje projekata za nekretnine
Pravni oblik fonda
akcionarsko društvo sa promenljivim akcijskim kapitalom (SICAV)
Vrsta fonda
fond kvalifikovanih investitora
Hartije od vrednosti
prioritetne investicione akcije (PIA)
Učestalost upisa investicionih akcija (IA)
mesečno
Procenjeni godišnji prinos IA
7-7,1% godišnje
8-8,1% godišnje u periodu 10.1.2022 - 30.9.2024
IA Redemptions
do 9 meseci (za period od 6 meseci, udeo se dalje ceni)
Trajanje fonda
na neodređeno vreme
Minimalno ulaganje klijenta
1 milion CZK, u slučaju AVANT Flek 100.000 CZK
Horizont ulaganja klijenta
5 godina
Kotizacija
do 6%
Izlazna naknada, prema uslovima navedenim u statutu fonda
0% kada se iskoristi posle 48 meseci
4% kada se iskoristi posle 36 meseci
6% kada se iskoristi posle 24 meseca
8% kada se iskoristi u roku od 24 meseca
Upravnik fondova i administrator
AVANT investiciona kompanija, a. s.
Troškovi fonda
najviše 3% godišnje. od prosečne vrednosti imovine
Depozitar
CYRRUS, a. s.
Revizor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulativa i pravni poredak
Češka narodna banka i Češka Republika
Oporezivanje prihoda fonda
5% od dobiti fonda
Oporezivanje akcionara – fizičkih lica
15% na otkup u roku od 3 godine
0% na otkup posle 3 godine