• RS dropdown

DOMOPLAN a.s.

Promotivna poruka

Uložena sredstva koristimo isključivo za realizaciju sopstvenih projekata, koje nadgleda iskusni razvojni tim DOMOPLAN-a. Zahvaljujući obveznicama, možete promeniti svet oko nas ulaganjem u najkvalitetnije nekretnine.

  • Od 2017. godine ekskluzivna saradnja sa investicionim fondom DOMOPLAN SICAV, a.s.
  • Ulaganje u realnu imovinu sa stabilnim rastom vrednosti
  • Konzervativni oblik ulaganja klupskog karaktera
  • Maksimalna zahvalnost zahvaljujući originalnosti realizovanih projekata
  • Diverzifikacija investicija u različite projekte nekretnina
  • Stabilnost kompanije sa visokim ugledom među klijentima, bankama i dobavljačima
Osnovne karakteristike i zahtevi obveznica
Min. ulaganja
2 500 000 CZK
Investicioni horizont
3 godine
Očekivani povratak
8,5 % p.a.
Model profita investitora u CZK

Dokumenti za preuzimanje

?

Vaše lične podatke date u ovom obrascu obrađuje DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, sa sedištem na adresi Trnitá 543/16, 602 00 Brno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR). Podatke navedene u obrascu obrađujemo na osnovu vašeg interesovanja za usluge prodaje nekretnina koje pruža DOMOPLAN a.s. i naš interes da odgovorimo na vaš zahtev. U tu svrhu ćemo obrađivati vaše lične podatke navedene u ovom obrascu najviše 24 meseca. Ako želite da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka pre isteka gore navedenog perioda, kontaktirajte nas na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.cz
|
+420 606 156 156

Druge opcije ulaganja

Proizvod Tip Min. ulaganja Investicioni horizont Očekivani povratak
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritetne investicione akcije 1 000 000 CZK 5 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (a.d.) Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0-8,1 % *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritetne investicione deonice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premijum investicione akcije 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Osnovne karakteristike i zahtevi obveznica

Izdavač
DOMOPLAN a.s., sa sedištem u Kpt. Jaroše 1936/19, Černa Pole, 602 00 Brno, IČO: 051 01 077, upisan u trgovački registar koji vodi Okružni sud u Brnu pod upisnim br. B 7544
Ime
Obveznica DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5%
Identifikacioni znak
serije brojeva od 001 do 100; emisiji obveznica je dodeljen ISIN: CZ0003547184, LEI: 3157006KBP42CDTPH831
Forma i Forma Obveznice
navedeno obezbeđenje
Nominalna vrednost obveznice
500 000,- CZK
Prinos od kamate na obveznicu
fiksna kamatna stopa od 8,5% godišnje.
Učestalost isplate prihoda
godišnji
Vrsta javne ponude
nema prospekta sa minimalnim ograničenjem pretplate
Minimalna investicija
2 500 000,- CZK
Datum izdavanja obveznica
01. januar 2023
Datum dospeća obveznice
31. decembra 2025