• HR dropdown

DOMOPLAN a.s.

Promotivna poruka

Uložena sredstva koristimo isključivo za realizaciju vlastitih projekata koje nadzire iskusni razvojni tim tvrtke DOMOPLAN. Zahvaljujući obveznicama, možete mijenjati svijet oko nas ulažući u najkvalitetnije nekretnine.

  • Ekskluzivna suradnja s investicijskim fondom od 2017 DOMOPLAN SICAV, a.s.

  • Ulaganje u realnu imovinu sa stabilnim rastom vrijednosti

  • Konzervativni oblik ulaganja klupskog karaktera

  • Maksimalno uvažavanje zahvaljujući originalnosti provedenih projekata

  • Diversifikacija ulaganja u različite nekretninske projekte

  • Stabilnost tvrtke s visokim ugledom među klijentima, bankama i dobavljačima

Osnovne karakteristike i zahtjevi obveznica
Min. ulaganje
2 500 000 CZK
Investicijski horizont
3 godine
Očekivani povrat
8,5 % p.a.
Model investitora dobit u CZK

Dokumenti za preuzimanje

?

Vaše osobne podatke navedene u ovom obrascu obrađuje DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, sjedište Trnitá 543/16, 602 00 Brno, u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR). Podatke navedene u obrascu obrađujemo na temelju Vašeg interesa za usluge prodaje nekretnina koje pruža DOMOPLAN a.s. i naš interes da odgovorimo na vaš zahtjev. U tu svrhu obrađivati ćemo vaše osobne podatke navedene u ovom obrascu najviše 24 mjeseca. Ukoliko želite da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke prije isteka gore navedenog roka, kontaktirajte nas na: info@domoplan.eu


investor@domoplan.cz
|
+420 606 156 156

Ostale mogućnosti ulaganja

Proizvod Tip Min. ulaganje Investicijski horizont Očekivani povrat
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 5 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové investiční akcie 1 000 000 Kč 2 roky 7,0–7,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cesti SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0-8,1 % *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Prioritetne investicijske dionice 1 000 000 CZK 4 godine 8,0 – 8,1 % p.a. *
Premium investicijske dionice 20 000 000 CZK 4 godine 11,0 – 11,1 % p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Osnovne karakteristike i zahtjevi obveznica

Izdavatelj
DOMOPLAN a.s., sa sjedištem u Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 051 01 077, upisano u trgovački registar koji vodi Zemaljski sud u Brnu pod registracijskim br. B 7544
Ime
Obveznice DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5 %
Identifikacijski znak
serije brojeva od 001 do 100; izdanju obveznice dodijeljen je ISIN: CZ0003547184, LEI: 3157006QBP42CDTPH831
Oblik i oblik obveznice
kotirani vrijednosni papir
Nominalna vrijednost obveznice
500 000,- CZK
Kamatni prinos obveznice
fiksna kamatna stopa od 8,5% p.a.
Učestalost isplate prihoda
godišnji
Vrsta javne ponude
nema prospekta s minimalnim ograničenjem pretplate
Minimalna ulaganja
2 500 000,- CZK
Datum izdavanja obveznice
1. siječnja 2023
Datum dospijeća obveznice
31. prosinca 2025