• EN dropdown
  • For investors

DOMOPLAN a.s.

Promotional message

We use the invested funds exclusively for the implementation of our own projects, which are supervised by DOMOPLAN's experienced development team. Thanks to the bonds, you can change the world around us by investing in top-quality real estate.

  • An exclusive cooperation with the investment fund DOMOPLAN SICAV, a.s., since 2017
  • Investing in real estate with stable value growth
  • A conservative form of club investment
  • Maximum appreciation thanks to the originality of the projects
  • Diversification of investments in a range of real estate projects
  • Stable company with a high reputation with clients, banks and suppliers
Basic characteristics and features of bonds
Minimal investment
CZK 2,500,000
Investment horizon
3 years
Expected appreciation
8.5 % p.a.
Investor’s model profit in CZK
?

Your personal data listed in this form is processed by DOMOPLAN a.s., ID number 051 01 077, with its registered office at Trnitá 543/16, 602 00 Brno, in accordance with the General Regulation on Personal Data Protection (GDPR). We process the data provided in the form on the basis of your interest in real estate sales services provided by DOMOPLAN a.s. and our interest to answer your request. We will process your personal data provided in this form for this purpose for a maximum of 24 months. If you wish us to stop processing your personal data before the above period, please contact us at: info@domoplan.eu.


investor@domoplan.cz
|
+420 606 156 156

Other investment options

Product Type Minimal investment Investment horizon Expected appreciation
DOMOPLAN SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 5 years 8.0–8.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 1 000 000 2 years 7.0–7.1% p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 3 years 9.0–9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 4 years 9.0–9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 3 years 9.0-9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 10 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s. Priority investment shares CZK 1 000 000 4 years 9.0-9.1% p.a. *
Premium investment shares CZK 20 000 000 4 years 11.0–11.1% p.a.
Výše uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle. Další důležité informace pro investory naleznete www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Uvedené informace jsou určeny výhradně pro informační a propagační účely, nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování ani návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

Basic characteristics and features of bonds

Issuer
DOMOPLAN a.s., with its registered office at třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, ID: 051 01 077, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, file no. B 7544
Name
Bond DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5 %
ID
number series 001 to 100; the bond issue was assigned ISIN: CZ0003547184, LEI: 3157006QBP42CDTPH831
Bond type
a certificated security in series
Nominal value of the bond
CZK 500,000
Bond interest yield
fixed interest rate 8.5 % p.a.
Frequency of yield payment
yearly
Type of public offer
without prospectus with minimum subscription limit
Minimal investment
CZK 2,500,000
Date of issue
Jan 01, 2023
Maturity date
Dec 31, 2025