DOMOPLAN a.s.

Propagační sdělení

Investované prostředky využíváme výhradně pro realizaci vlastních projektů, na které dohlíží zkušený developerský tým společnosti DOMOPLAN. Díky dluhopisům můžete měnit svět kolem nás investicemi do nemovitostí nejvyšší kvality.

  • Od roku 2017 exkluzivní spolupráce s investičním fondem DOMOPLAN SICAV, a.s.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty
  • Konzervativní forma investice klubového charakteru
  • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů
  • Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů
  • Stabilita společnosti s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů
Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů
Min. investice
2 500 000 Kč
Investiční horizont
3 roky
Očekávaný výnos
8,5 % p.a.
Modelový zisk investora v Kč

Dokumenty ke stažení

?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává DOMOPLAN a.s., IČO 051 01 077, se sídlem Údolní 11, 602 00 Brno, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti prodeje nemovitostí poskytované DOMOPLAN a.s. a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 24 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: info@domoplan.cz


investor@domoplan.cz
|
+420 607 897 897

Další možnosti investice

Produkt Typ Min. investice Investiční horizont Očekávaný výnos
DOMOPLAN a.s. Dluhopisy 2 500 000 Kč 3 roky 8,5 % p.a.
DOMOPLAN SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 5 let 8 – 8,1 % p.a. *
DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.
BRIXX SICAV, a.s. Prioritní investiční akcie 1 000 000 Kč 4 roky 8 – 8,1 % p.a. *
Prémiové ivestiční akcie 20 000 000 Kč 4 roky 11 – 11,1 % p.a.

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů

Emitent
DOMOPLAN a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 051 01 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 7544
Název
Dluhopis DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5 %
Identifikační označení
číselná řada 001 až 100; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003547184, LEI: 3157006QBP42CDTPH831
Podoba a forma dluhopisu
listinný cenný papír na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu
500 000,- Kč
Úrokový výnos dluhopisu
pevná úroková sazba 8,5 % p.a.
Frekvence výplaty výnosu
roční
Druh veřejné nabídky
bez prospektu s minimálním limitem úpisu
Minimální investice
2 500 000,- Kč
Datum emise dluhopisů
01. ledna 2023
Datum splatnosti dluhopisu
31. prosince 2025